Pripremni građevinski radovi za postavljanje bazena jul 2019 su u toku.